Dr. Fuat BEŞKARDEŞ

İstanbul’da doğdu.İlk,orta ve lise öğrenimini Fevziye Mektepleri Vakfı Nişantaşı Özel Işık Lisesinde tamamladı.1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 2001 senesinde mezun oldu.Öğrenciliği sırasında ABD’de Barrow Neurological Institute’da yaz tatilinde gözlemcilik yaptı.2002 senesinde İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında başladığı Psikiyatri ihtisasını 2007 senesinde tamamladı.İhtisası sırasında Bağımlılık Psikiyatrisiyle ilgili olarak ABD’de Kaliforniya’daki Betty Ford Center’de 2 ay boyunca eğitimlere katıldı.Uzmanlık tezini Geropsikiyatri’de ‘’Yaşlılık Çağı Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Sosyodemografisi,Komorbiditesi ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi’’ üzerine yaparak 2008 yılında uzman oldu.

Psikiyatri uzmanı olduktan sonra 2008-2011 yılları arasında Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak tamamladı. Askerlik hizmetini Hakkari Askeri Hastanesinde gerçekleştirdi.2012 yılında Özel NP İstanbul Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptı, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Yardımcı Doçent ünvanını kazandı.2013-2015 yılları arasında Özel Apeks Tıp Merkezinde görev yaptı.Aralık 2015-Mart 2018 tarihleri arasinda Boylam Psikiyatri Enstitüsünde psikiyatrist olarak görev yaptı.Mayıs 2017’den beri Psikoloji Akademisinde konsültan ve eğitici olarak çalışmalarına devam etmektedir.

2017 senesinde Bahçeşehir Üniversitesinde (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesinde Psikiyatriye Giriş dersleri vermiştir.Halen de MEF Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık lisans öğrencilerine part time ders vermektedir.Ekim 2018’den itibaren ortağı olduğu Gümüşsuyu Nar Psikiyatri’de psikiyatrist-psikoterapist olarak hasta ve danışanlarını kabul etmektedir.

Akademik ilgi alanları arasında bilişsel davranışçı terapiler,şema terapileri, dinamik psikoterapi uygulamaları,cinsel terapiler ve aile-çift terapileri yer almaktadır. Sinematerapi ve bibliyoterapi ile ilgilenmektedir.Mindfulness temelli psikoterapilerle de ilgilenmektedir.İlgi alanları çerçevesinde pek çok ulusal ve uluslar arası eğitim,kurs ve kongre programlarına katılmıştır.Bunlar arasında Albert Ellis Enstitüsü kapsamında REBT (DDDT)eğitimi,Bilişsel Davranışçı Terapiler Teorik ve Uygulamaları eğitimi, CETAD Cinsel İşlev Bozuklukları temel eğitimi,Aile Terapisi ve Şema Terapi eğitimleridir. Psikiyatri alanında yerli ve yabancı çeşitli makaleleri ve çevirileri bulunmaktadır. TTB İstanbul Tabip Odası,Türkiye Psikiyatri Derneği,Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği,Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve FID-Feyziyeliler Işıklılar Derneği üyesidir. ÇYDD’de mentörlük projesinde gönüllü mentör çalışmalarına da katılmaktadır. İyi seviyede İngilizce,orta derecede Fransızca ve az miktarda İtalyanca bilmektedir.